Olga Yoga Story Yoga do końca roku

Yoga do końca roku

Dawno już nie było tak, żebym umiała ułożyć swój czas na następne miesiące.

Trochę mam bujną wyobraźnię i trochę jestem typem marzyciela. Jednak starałam się stąpać dość twardo po ziemi.

Teraz nastał czas, że plany mają swoją moc! Nie  postanowienia, marzenia czy nieosiągalne fantazje. Krok po kroku: grafik, rozkład jazdy, rezerwacje i miejsce na niespodziewane momenty.

Plany są najlepszą odmianą marzeń. Mając plan, nawet prosty, jest się prawie przygotowanym na niespodzianki. Mój prosty plan polega na zorganizowaniu sobie podróży. Będzie to pierwsza taka, której zasięg przekracza granice Europy, moich wyobrażeń o kulturze i samej sobie.

W związku z tym nie omija mnie spora dawka ekscytacji, przygotowań i szczepień nawet.

Na tej stronie pojawią się zatem nowe wpisy dopiero jak powrócę do łącz internetowych, którym nie stanie na drodze święta krowa, czy kolejne wcielenie wieloramiennego bóstwa.

Do zobaczenia!

———————————————————————————————————————————————————————

There is something new that I am planning my time for many months in advance.

I have got quite vivid imagination and I am a type of dreamer. However I try to keep both feet on the ground. So from now more than less I am going step by step-  schedule, timetables, bookings and space for unexpected moments.

Yeah, definitely planning has power! Not the resolutions, dreams, unreachable fantasy.

Let’s say plans are the best variety of dreams. When you have plan, even a simplest one – you are almost prepared for any surprise. This happens to me quite often so I need a something what is constant. My simply plan is about organizing a trip. This will be the first such a journey which cross the border of Europe and my imaginary of culture and even myself.

In that case I cannot avoid a dose of excitation, preparations and even the injections.

Therefore new posts will appear when I reach the Internet access which would not be stopped by holly cow or some important reincarnations of four-or-more armed goddess or gods.

See you soon!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *